Lengde

House of Math-logo
Level
9/18
Hakemerke

Hvor lang er lekebilen?

Linjal 0-10 cm og lekebil 6 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte