Lengde

House of Math-logo
Level
11/18
Hakemerke

Hvor lang er guleroten?

Gulerot med linjal 10 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte