Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
12/18
Hakemerke

Hvor lang er mobiltelefonen?

Mobiltelefon med linjal 14 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte