Lengde

House of Math-logo
Level
3/18
Hakemerke

Hvor lang er streken?

Linjal med strek 12 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte