Lengde

House of Math-logo
Level
8/18
Hakemerke

Hvor lang er kjærligheten?

Linjal 0-10 cm og kjærlighet på pinne 8 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte