Lengde

House of Math-logo
Level
3/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter er 20 meter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte