Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter er 0,1 meter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte