Lengde

House of Math-logo
Level
9/20
Hakemerke

Hvor mange meter er 50 centimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte