Lengde

House of Math-logo
Level
3/10
Hakemerke

Hvordan kan 250 cm skrives som m og dm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte