Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvor mange siffer har dette tallet?

Seks tierstaver, tre enere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte