Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Sett tallene i synkende rekkefølge

7, 5, 3, 1, 10, 4

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte