House of Math-logo

Forberedelser

En notatblokk med en gjøreliste

Når du skal forberede deg til eksamen eller en større prøve er disponering av tid viktig. For å sikre at du øver tilstrekkelig på hele pensum er det viktig å gå systematisk til verks for å jobbe smart og effektivt den tiden du har til rådighet. Her er en oppskrift på hvordan du kan forberede deg: 

  1. Lag en oversikt over det du skal kunne på eksamen. Ofte er dette presisert som kompetansemål. Prioriter så å øve på de tingene du skal måles på. 
  2. Skaff deg god oversikt over pensum med hvilke tema du finner hvor.
  3. Ta tiden på hvor lang tid du bruker på å lese en side, et kapittel eller jobbe deg gjennom et oppgavesett.
  4. Sett opp en tidsplan med utgangspunkt i hvor lang tid de ulike tingene tar, slik at du ikke feilberegner hvor lang tid du vil bruke på å øve. 
  5. Prioriter de tingene du synes er vanskeligst først. De tingene du kan best, øver du på til sist. 
  6. Lag gode notater. Hvordan du skriver gode notater og andre studieteknikker finner du her.
Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste tips