Studieteknikk

Folk tenker og lærer ulikt. Noen sitter på kafé og jobber, mens andre trenger ro. Noen husker godt, men kan streve med å forstå. Andre forstår lettere, men har utfordringer med å huske detaljer. God studieteknikk gir mer læring, bedre husk og økt forståelse.