Pugg

Person tenker på vitenskap

Pugg er roten til mye godt! På veien til forståelse er pugging av formler, ord og utrykk, regnemetoder og figurer et glimrende verktøy. Slik pugger du: 

  1. Skriv ned det du skal pugge
  2. Les teksten i 3 minutter
  3. Skriv ned det du husker
  4. Se på det opprinnelige arket og fyll inn det som mangler
  5. Les teksten i 3 minutter
  6. Skriv ned det du husker
  7. Se på det opprinnelige arket og fyll inn det som mangler.
  8. Gjenta de foregående stegene til du klarer å gjengi det som stod på det opprinnelige arket.
Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste tips