Tankekart

Tankekart er en visuell fremstilling av egne notater. Metoden er flere hundre år gammel. Vi husker lettere informasjon som har en god visuell fremstilling fremfor sammenhengende tekst. I tillegg gir tankekart muligheten til å vise sammenhenger mellom ulike temaer. 

Et tankekart kan tegnes opp som en sol, hvor tema for tankekartet står skrevet i midten av solen. Begreper, formler og forklaringer skrives på solstrålene som trekkes ut fra hovedtema i midten. Det er lurt å benytte hierarki når du skriver et tankekart, hvor en solstråle springer ut i mindre stråler for undertemaer. Tankekart kan benyttes på flere ulike måter. Under skisserer jeg tre av dem.

Tankekart over likninger

Tankekart for arbeid med et nytt tema

Før du går løs på et nytt tema kan det være lurt å reflektere over hva du kan om tema fra før. Bygg da opp tankekartet med det nye tema du arbeider med i midten og fyll solstrålene fra midten med alt du kan eller assosierer med tema. 

Tematisk tankekart

Et tematisk tankekart brukes for å skape en oversikt over et helt tema, eller et enkelt kapittel i en bok. Tankekartet kan da bygges opp etter hvert som du jobber deg gjennom temaet, eller som repetisjon for å strukturere det du kan.

Overordnet tankekart

Tankekart kan også være et veldig fint verktøy som repetisjon og forberedelse til prøve eller eksamen. Et slikt tankekart kan beskrives som et meta-tankekart og tar utgangspunkt i de større linjene i pensum. Et meta-tankekart er også et fint verktøy for å se sammenhenger mellom ulike temaer. Heng det gjerne opp på veggen og kikk på det hver dag, så er sjansen stor for at du husker hele tankekartet når det virkelig gjelder. 

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips