Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Обчислення часу


Коли ми обчислюємо час, важливо пам’ятати, що одна хвилина складається з 60 секунд, а одна година – з 60 хвилин. Позицiйна система числення змiнюється зовсiм трохи. Нам просто потрiбно переконатися, що коли ми перетворюємо години на хвилини, одна година дорiвнює 60 хвилинам. I навпаки, якщо потрiбно перетворити хвилини на години, пам’ятаймо, що 60 хвилин входять в одну годину. Ось декiлька прикладiв.

Правило

Вiднiмання часу

Якщо потрiбно позичити в числа лiворуч вiд знака :, позичаємо

6.

Щоб вiдняти час у стовпчик, дiємо як звичайно. Єдина вiдмiннiсть полягає в тому, що якщо потрiбно позичити число лiворуч вiд знака :, ми позичаємо 6, а не 10.

Приклад 1

Скiльки часу мiж 08:30 i 09:45?

Якщо розглядати час як числа, з ними можна виконувати обчислення майже так само, як ми вже навчилися ранiше:

09:45 - 08:30 = 01:15, розв’язане у стовпчик

Як бачимо, мiж 08:30 i 09:45 1 година 15 хвилин.

Приклад 2

Скiльки часу мiж 12:15 i 14:05?

Пам’ятай, що в годинi 60 хвилин.

14:05 - 12:15 = 01:50, розв’язане у стовпчик

Як бачимо, мiж 12:15 i 14:05 1 година 50 хвилин.

Правило

Додавання часу

Якщо потрiбно додати два значення часу i отримати бiльше нiж 6 у стовпчику, ставимо

1

над стовпчиком лiворуч.

Щоб додати час у стовпчик, дiємо як звичайно. Винятком є випадки, коли пiд час додавання у стовпчику праворуч вiд знака : ми отримуємо число бiльше 5. У цьому разi потрiбно поставити 1 над стовпчиком лiворуч, а рiзницю мiж числом i 6 – пiд рискою. Цю 1 додаємо до стовпчика, над яким вона стоїть, як звичайно.

Приклад 3

Котра буде година через 2 години 15 хвилин пiсля 16:50?

Пам’ятай, що коли суми стовпчикiв стають бiльшими за 5, потрiбно скинути вiдлiк до 0 i поставити 1 над стовпчиком лiворуч, адже перш нiж почати нову годину, ми рахуємо до 60 хвилин.

16:50 + 02:15 = 19:05, розв’язане у стовпчик

Через 2 години 15 хвилин буде 19:05.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на обчислення часу? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!