3

Ganging

Hva er ganging?

Hvordan bruke ganging til å forenkle et plusstykke

Du har lært at plusstykker med like tall kan forenkles med ganging, men hva om  noen av tallene er ulike? Kan du fortsatt bruke ganging? Svaret er ja!

Øv på dette på neste side.