House of Math-logo

Pluss og minus (Like bokstaver)


Skal du addere bokstaver bruker du faktisk definisjonen av multiplikasjon, med andre ord: x + x = 2x og

x + x + + xn ganger = n x.

Det samme for subtraksjon, x x x = 3x. Husk at x x = 0. Under skal du se på et eksempel med hvordan du adderer og subtraherer like bokstaver.

Eksempel 1

Du skal regne ut

x + x x x x + x + x

Det er flere måter å gjøre dette på, du ser på to forskjellige måter. Den første er å legge sammen de positive x-ene for seg, og de negative for seg:

= x + x x x x + x + x = x + x + x + x x x x = 4x 3x43=1 = x

NB! Du skriver 1x = x.

En annen måte er å bytte om på leddene for å sette minus mot pluss, slik at du kan stryke de mot hverandre:

= x + x x x x + x + x = x x + x x + x x + x = x x + x x + x x + x = x

Det er ikke alltid bokstavene i et uttrykk er like. Når det er forskjellige bokstaver i et uttrykk kan du ikke regne slik som du gjorde i eksempelet over.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 1