House of Math-logo

Aktiviteter 1


1.1)

Regn ut og trekk sammen.

a)
x 2x
b)
x 3x + 8x
c)
5y + 2y
d)
5x x
e)
a a 2a + a
f)
8a a
g)
3y 10y + y
h)
f 7f
i)
k k
j)
16p + 13p 2p
k)
9z 6z
l)
12m + 8m

a)
x 2x
b)
x 3x + 8x
c)
5y + 2y
d)
5x x
e)
a a 2a + a
f)
8a a
g)
3y 10y + y
h)
f 7f
i)
k k
j)
16p + 13p 2p
k)
9z 6z
l)
12m + 8m

1.2)

Regn ut og trekk sammen.

a)
4x 8x 10x
b)
a + 3a 5a
c)
5y + 3y + 12y y
d)
5x x 2x
e)
13a + 4a 8a + a
f)
9k k k + 2k
g)
3y y + y
h)
5f + 3f 8f
i)
k k + 3k 8k
j)
16p 2p 14p
k)
9z 6z + 16z + z
l)
m m + 3m 4m

a)
4x 8x 10x
b)
a + 3a 5a
c)
5y + 3y + 12y y
d)
5x x 2x
e)
13a + 4a 8a + a
f)
9k k k + 2k
g)
3y y + y
h)
5f + 3f 8f
i)
k k + 3k 8k
j)
16p 2p 14p
k)
9z 6z + 16z + z
l)
m m + 3m 4m

Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Pluss og minus (Like bokstaver)
Neste oppslagPil som peker til høyre
Pluss og minus (Ulike bokstaver)