House of Math-logo

Å finne funksjonsuttrykk fra graf


Vi fortsetter med lineære funksjoner fordi du trenger å kunne finne funksjonsuttrykket ved å lese av en graf.

Det er egentlig enklere enn det høres ut, så lenge du husker at alle lineære grafer (rette linjer) skrives f(x) = ax + b, der a er stigningstallet og b er skjæringen med y-aksen (konstantleddet). Her kommer en oppskrift på fremgangsmåten:

Regel

Å finne funksjonsutrykk fra en graf

1.
Regn ut stigningstallet a enten ved hjelp formelen for stigningstallet eller ved å telle hvor mye grafen stiger eller avtar når du går én plass til høyre.
2.
Les av skjæringen b med y-aksen.
3.
Sett verdiene inn i formelen f(x) = ax + b.

Eksempel 1

Finn funksjonsutrykket ut fra grafen

En rett linje som går gjennom (0, 16) og (4, 0)

1.
Bruk formelen for stigningstallet: a = 0 16 4 0 = 16 4 = 4.

Grafisk kan du også finne svaret ved å gå én plass mot høyre, og se at grafen avtar fra 16 til 12. Det vil si at den minker med 16 12 = 4. Stigningstallet blir dermed 4.

2.
Les av skjæringen by-aksen. Fra tegningen ser du at grafen skjærer y-aksen i y = 16.
3.
Sett verdiene inn i formelen f(x) = ax + b og dermed får du at f(x) = 4x + 16.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!