House of Math-logo

Fasit


Aktiviteter 1

1.1)

a)

x-verdier 0 1 2 3 4 5 6
y-verdier 5 6 7 8 9 10 11
b)

x-verdier 0 1 2 3 4 5 6
y-verdier 1 4 7 10 13 16 19
c)

x-verdier 0 1 2 3 4 5 6
y-verdier 8 6 4 2 0 2 4
d)

x-verdier 0 1 2 3 4 5 6
y-verdier 4 6 16 26 36 46 56
1.2)

a)

x-verdier 3 2 1 0 1 2 3
y-verdier 6 4 2 0 2 4 6
b)

x-verdier 3 2 1 0 1 2 3
y-verdier 13 12 11 10 9 8 7
c)x-verdier y-verdier


-3 -17


-2 -13


-1 -9


0 -5


1 -1


2 3


3 7


x-verdier 3 2 1 0 1 2 3
y-verdier 17 13 9 5 1 3 7
d)x-verdier y-verdier


-3 -20


-2 -12


-1 -4


0 4


1 12


2 20


3 28


x-verdier 3 2 1 0 1 2 3
y-verdier 20 12 4 4 12 20 28
1.3)


Grafen til f(x)=x+5 fra x=0 til x=6

(a)

Grafen til g(x)=3x+1 fra x=0 til x=6

(b)

Grafen til h(x)=-2x+8 fra x=0 til x=6

(c)

Grafen til i(x)=10x-4 fra x=0 til x=6

(d)


1.4)


Grafen til f(x)=2x fra x=-3 til x=3

(a)

Grafen til g(x)=-x+10 fra x=-3 til x=3

(b)

Grafen til h(x)=4x-9/2 fra x=-3 til x=3

(c)

Grafen til i(x)=8x+4 fra x=-3 til x=3

(d)


Aktiviteter 2

2.1)

a)
a = 2, b = 1, f(x) = 2x + 1
b)
a = 2, b = 0, f(x) = 2x
c)
a = 3, b = 3, f(x) = 3x + 3
d)
a = 1, b = 10, f(x) = x + 10

2.2)

a)
a = 2, b = 10, f(x) = 2x + 10
b)
a = 4, b = 10, f(x) = 4x + 10
c)
a = 3, b = 9, f(x) = 3x + 9
d)
a = 1, b = 32, f(x) = x + 32

Aktiviteter 3

3.1)

a)
y = 4x + 2
b)
y = 3x 2
c)
y = 2x + 3
d)
y = x 4

a)
y = 4x + 2
b)
y = 3x 2
c)
y = 2x + 3
d)
y = x 4

3.2)

a)
y = 1,5x + 3
b)
y = 2x + 3,5
c)
y = 3,5x + 1
d)
y = 3x + 0,5

a)
y = 1,5x + 3
b)
y = 2x + 3,5
c)
y = 3,5x + 1
d)
y = 3x + 0,5

Aktiviteter 4

4.1)

f(x) og h(x)

4.2)

Bare b) er proporsjonal, y = 4x

4.3)

Graf (a) er en proporsjonal funksjon, f(x) = 5x

Aktiviteter 5

5.1)

p(x) (k = 1000) og h(x) (k = 1 3 )

5.2)

Tabell a) og d) er omvendt proporsjonale

5.3)

Alle grafene utenom (c) er omvendt proporsjonale

Aktiviteter 6

6.1)

Du velger Oslo Taxi. Da betaler du 400 kr for turen, mens Taxikongen ville kostet 650 kr

6.2)

a)
4200 kr
b)
21 venninner dro på tur

a)
4200 kr
b)
21 venninner dro på tur

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!