House of Math-logo

Aktiviteter 5


5.1)

Hvilke av disse funksjonene er omvendt proporsjonale? p(x) = 1000 x f(x) = 4x + 1 3 g(x) = x 2 h(x) = 2 6x

5.2)

Hvilke av disse funksjonstabellene beskriver omvendt proporsjonale funksjoner?

a)x-verdier y-verdier


1 700


2 350


3 233,33


4 175


5 140


6 116,67


7 100


x-verdier 1 2 3 4 5 6 7
y-verdier 700 350 233, 33 175 140 116, 67 100
b)

x-verdier y-verdier
1 1200
2 600
3 400
4 320
5 240
6 200
7 150
x-verdier 1 2 3 4 5 6 7
y-verdier 1200 600 400 320 240 200 150
c)

x-verdier y-verdier
1 10
2 20
3 40
4 80
5 160
6 320
7 640
x-verdier 1 2 3 4 5 6 7
y-verdier 10 20 40 80 160 320 640
d)

x-verdier y-verdier
1 5
2 2, 5
3 1,67
4 1,25
5 1
6 0, 83
7 0,714
x-verdier 1 2 3 4 5 6 7
y-verdier 5 2, 5 1, 67 1, 25 1 0, 83 0, 714
5.3)

Hvilke av disse grafene viser omvendt proporsjonale funksjoner?

Bøyd graf i første kvadrant

(a)

Bøyd graf i første kvadrant

(b)

Bøyd graf i første og andre kvadrant

(c)

Bøyd graf i første kvadrant

(d)


Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Omvendt proporsjonale funksjoner
Neste oppslagPil som peker til høyre
Funksjon fra tekstoppgaver