House of Math-logo

Funksjonstabeller


Det finnes ulike typer funksjonstabeller. Her skal vi vise deg to typer: En som er fin i begynnelsen, når det hele er nytt, og en mindre og litt mer proff tabell. En funksjonstabell er en tabell som viser hvilke koordinater du skal plotte i koordinatsystemet, slik at du kan tegne grafen til funksjonen.

I begynnelsen kan det være lurt med en tabell som den under. Den har fire kolonner: En kolonne for x-verdiene du har valgt deg (eller får beskjed å bruke av oppgaven), en kolonne for utregning av hver y-verdi, en kolonne for hva y-verdiene blir, og en kolonne for koordinatene du trenger til å tegne grafen. Den ser slik ut:

Funksjonstabell for y=2x+3 med x=-5, -3, 0, 1, 2 og 4

I første kolonne setter vi x-verdiene. Funksjonen vi fikk denne gangen var y = 2x + 3. Denne har vi satt i andre kolonne, og byttet ut x med de verdiene vi valgte. I tredje kolonne har vi y-verdiene, altså hva y blir for hver x vi valgte. I fjerde kolonne har vi satt sammen x-verdiene og y-verdiene til koordinater (x,y). Det er disse koordinatene du skal sette i koordinatsystemet og trekke linjer mellom for å få frem grafen.

En litt proffere funksjonstabell inneholder bare akkurat det du trenger for å tegne grafen til funksjonen. Forskjellen fra forrige funksjonstabell er at den andre og den fjerde kolonnen er fjernet. Vi har i tillegg skrevet tabellen bortover i stedet for nedover. Selv om koordinatkolonnen ikke er med, er x-verdiene og y-verdiene med, og det er jo akkurat disse som er koordinatene. Koordinatet (x,y) er altså med, bare at nå står de under hverandre.
x-verdier 5 3 0 1 2 4y-verdier 7 3 3 5 7 11Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!