House of Math-logo

Hva er en funksjon?


En funksjon gir deg en sammenheng mellom to variabler. Du kan se på en funksjon som en tallmaskin. Du putter et tall inn i funksjonen, og får et nytt tall ut. Man kan vise frem en funksjon på tre forskjellige måter: Som et uttrykk, som en funksjonstabell og som en graf.

Et eksempel på en funksjon kan være

y = x + 2.

Her er x et tall du velger selv. Derfor blir x også kalt den uavhengige variabelen. For hvert tall du velger at x skal være, blir y et nytt tall. Derfor blir y kalt den avhengige variabelen, og vi sier at y er avhengig av x. Definisjonen av en funksjon er at for hver verdi av x finnes det bare én verdi av y.

Det er også vanlig å gi funksjonene egne navn. Da har man gjort det sånn at siden ordet «funksjon» begynner med bokstaven «f», så kaller man sin første funksjon for f. Rett bak navnet skriver vi hvilken variabel som er den uavhengige variabelen i parentes. Siden du skal jobbe mest med funksjoner som avhenger av x, setter vi navnet på funksjonen til å være f(x) (leses «f av x»). Hvis det er flere forskjellige funksjoner i samme oppgave, må vi gi hver av dem sitt eget navn. Da vi allerede har brukt opp f, hopper vi videre i alfabetet og kaller den neste funksjonen g(x), den neste h(x) og så videre. Vi kan derfor skrive funksjonen der oppe som

f(x) = x + 2.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!