Alle potensreglene samlet

Her kommer alle potensreglene på rekke og rad, deretter ser du på eksempler med hvordan de brukes.

Regel

Potensreglene samlet

an am = an+m an am = anm (ab) c = abc (a b)n = an bn (a b)n = an bn a = a1 2 (an)m = amn = amn (a bn)m = amn bmn = am n bm n an = 1 an a0 = 1 a1 = a

an am = an+m an am = anm (ab) c = abc (a b)n = an bn (a b)n = an bn a = a1 2 (an)m = amn = amn (a bn)m = amn bmn = amn bmn an = 1 an a0 = 1 a1 = a

Husk at (a + b)nan + bn, denne identiteten gjelder bare multiplikasjon og divisjon.

Eksempel 1

Du skal trekke sammen (2a)3 (a b)2

Bruker du regneregler du har lært til nå får du at (2a)3 = 23 a3 og (a b)2 = a2 b2.

Da blir regnestykket

23 a3 a2 b2 = 8 a3 a2 b2 = 8 a3+2 b2 = 8a5b2.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!