House of Math-logo

Fra prosent til brøk og tilbake


Regel

Omgjøring av prosent til brøk

Du gjør om fra prosent til brøk ved å bytte ut %-tegnet med 1 100. Så kan du forkorte brøken hvis mulig.

Eksempel 1

50% = 50 1 100 = 50 100 = 1 2

Du skal nå se på hvordan det kan gjøres den motsatte veien, når du starter med en brøk, og skal gjøre om til prosent.

Regel

Omgjøring fra brøk til prosent

Du kan alltid gå via desimaltall når du skal regne om fra brøk til prosent.

Jeg starter med et enkelt eksempel, nemlig 25 50. Husk at en brøk er det samme som forholdet mellom to størrelser.

Eksempel 2

En gruppe består at 25 jenter og 50 elever totalt. Hvor mange prosent utgjør jentene?

25 50 = 1 2 = 0,5 = 0,50 = 50%

I siste skritt har du brukt regelen med å flytte komma to plasser til høyre når du går fra desimaltall til prosent. Du kan også bruke at du husker at 1 2 = 50%.

Husk at du kan gjøre om fra en brøk til desimaltall ved å utføre divisjonen for hånd, eller ved å regne ut divisjonen på kalkulator. Kalkulator er nyttig når tallene er litt mer kompliserte, som 521 743 og andre vanskelige tall.

Eksempel 3

5 7 0,714. Så gjør du om til prosent ved å flytte komma to plasser til høyre.

Svar: 5 7 0,714 = 71,4%.

Mange syns også at det er greit å regne ut prosenten ved å bruke likning med en ukjent x. Det skal du se på seinere. Nå fortsetter du med å regne som i eksempelet over.

Eksempel 4

Det er 15 jenter i klassen og 25 elever totalt i klassen. Hvor mange prosent av elevene er jenter?

15 av 25 er et forhold mellom to størrelser som du skriver som brøken 15 25. Hvis du regner på kalkulator får du:

15 25 = 15 : 25 = 0,6.

Du kan også forkorte brøken og regne ut 3 delt på 5. Du får 0,6 uansett! Deretter bruker du regelen over om å flytte komma: 0,6 = 60%.

Svaret er at det er 60 % jenter i klassen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!