House of Math-logo

Fra prosent til desimaltall og tilbake


At tallsystemet vårt er bygget opp med 1-ere, 10-ere, tideler og hundredeler er grunnen til at vi har valgt å regne med prosent (hundredeler) og promille (som betyr tusendel). Å dele på hundre er det samme som å flytte komma to plasser til venstre. Den regelen har du allerede brukt mye i eksemplene så langt.

Regel

Regler for omgjøring fra prosent til desimaltall og fra desimaltall til prosent

  • Å fjerne % er det samme som å flytte komma to plasser til venstre.

  • Å sette inn % er det samme som å flytte komma to plasser til høyre.

Den siste regelen gjelder fordi en likhet kan leses både fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre.

Det du må huske om promille, er at promille betyr tusendel, så da skal du flytte komma tre plasser. Ellers er det helt likt som å regne med prosent. Promille brukes mindre enn prosent, så det viktigste er å kunne prosentregning. Du ser derfor mest på prosentregning her.

Eksempel 1

Her gjør jeg om 6 % til desimaltall og tilbake: 6% = 6 1 100 = 6 100 = 0,06 0,06 = 6 100 = 6 1 100 = 6%

Her gjør jeg om 75 % til desimaltall og tilbake: 75% = 75 1 100 = 75 100 = 0,75 0,75 = 75 100 = 75 1 100 = 75%

Utregningene på toppen er baklengs av utregningene på bunnen. Det er unødvendig å skrive dette to ganger.

Eksempel 2

200% = 200 1 100 = 200 100 = 2

200 % av en pizza er to pizzaer. Det er to ganger så mye som én pizza. Altså dobbelt så mye.

Det å flytte komma to plasser gjør du på samme måten når du gjør om mellom meter og centimeter. Du flytter to plasser mot venstre når du gjør om fra centimeter til meter og to plasser til høyre når du gjør om fra meter til centimeter.

Eksempel 3

Du får et liknende regnestykke når du ser på 6 centimeter, og vil gjøre om dette til meter med desimaltall. Her bruker du at 1cm = 1 100m, akkurat som 1% = 1 100: 6cm = 6 ( 1 100m) = (6 1 100) m = 6 100m = 0,06m.

Pass på å flytte komma den riktige veien. Er du i tvil, så bruk trikset 1 = 100 100 og regn med brøken. Se også huskereglene under:

Regel

Huskeregler for å flytte komma den riktige veien

Husk at cent i prosent (pro-cent) betyr hundredel, akkurat som cent i centimeter betyr hundredel.

  • 6 % er en liten del av helheten, akkurat som 6 cm er en liten del av 1 meter.

  • 60 % er mellom halvparten og helheten, akkurat som 60 cm er mellom en halv meter og 1 meter.

  • 600% = 6, som er 6 ganger så mye som 1, akkurat som 600cm = 6m, som er 6 ganger så mye som 1 meter.

Denne regelen kan du også bruke når du ser på for eksempel 7 % og 70 % eller 9 % og 90 %. Du ser at det er stor forskjell på 6 %, 60 % og 600 %. Å plassere komma rett er veldig viktig! Det er stor forskjell på 600 kroner og 6 kroner. Pass på så du ikke blir lurt!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!