House of Math-logo

Hvordan løse logaritmeulikheter

Når du løser logaritmeulikheter bruker du de vanlige reglene for ulikheter som du kjenner fra tidligere.

Regel

Logaritmeulikheter

Det å opphøye høyre og venstre siden i et grunntall gjør at ulikheten forblir uendret. Altså, ingenting skjer med ulikhetstegnet! lg x < c ln x < c 10lg x < 10c eln x < ec x < 10c x < ec

Eksempel 1

Løs ulikheten ln (x 4) 8 ln (x 4) 8 eln (x4) e8 x 4 e8 x e8 + 4 x 2984,96

Eksempel 2

Løs ulikheten lg (2x + 3) 4

lg (2x + 3) 4 eln (2x+3) e4 2x + 3 e4 2x e4 3 | : (2) x e4 3 2 = 3 e4 2 Du snur ulikheten siden du dividerer med et negativt tall. Du må ha likhetstegn i siste rad siden svaret kun skrives om slik at det ser penere ut!

Eksempel 3

Løs ulikheten ln (x 3) e ln (x 3) e eln (x3) ee x 3 ee x ee + 3 18,15

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan løse eksponentialulikheter