House of Math-logo

Hva er en trekant?

En figur med tre kanter og tre hjørner kalles en trekant. Nedenfor ser du fem forskjellige trekanter.

Fem forskjellige trekanter

Som du ser, kan kantene ha ulik lengde slik at noen trekanter er store, mens andre er små. Noen trekanter er skjeve, mens andre er rette. Noen trekanter er til og med høye og spisse, mens andre er lave og butte.

Fire forskjellige trekanter

Men selv om trekantene ser forskjellige ut, har alle sammen tre kanter og tre hjørner. Sjekk at alle trekantene ovenfor har tre kanter og tre hjørner. Hvis du teller at en har flere eller færre enn tre kanter eller hjørner, må du telle på nytt.

Forskjellige trekanter

Noen trekanter har spesielle egenskaper, og de har fått egne navn. Her skal jeg fortelle deg om dem.

Likesidet trekant

En trekant kalles likesidet hvis alle sidene i trekanten er like lange. I en likesidet trekant er alle vinklene like store.

En likesidet trekant med sidelengder 4

Likebeint trekant

En trekant kalles likebeint hvis to av sidene i trekanten er like lange. I en likebeint trekant er to av vinklene like store.

En likebeint trekant med sidelengder 3, 5 og 5

Rettvinklet trekant

En trekant kalles rettvinklet hvis én av vinklene er en rett vinkel (90°).

En rettvinklet trekant med sidelengder 3, 4 og 5

Vilkårlig trekant

Hvis alle sidene i en trekant har forskjellige lengder, og ingen av vinklene er rette, har ikke trekanten et spesielt navn. Imidlertid kalles slike trekanter noen ganger for vilkårlige.

En vilkårlig trekant

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om trekanter? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Vinkelsummen av en trekant