House of Math-logo

Konstruksjon av paralleller gjennom et punkt

Nå skal du gå et steg videre og lære hvordan du konstruerer en parallell gjennom et gitt punkt. Forsøk å gjøre oppskriftene, det er fin trening.

Konstruksjon av parallell gjennom punktet P – metode 1

Regel

Oppskrift metode 1

1.
Du har linjen l og et punkt P utenfor linjen l.
2.
Konstruer normalen fra P til linjen l. Trekk linjen fra P til l godt forbi P. Kall linjen m.
3.
Konstruer nå en normal til m i punktet P.
4.
Den siste normalen er den parallelle linjen til l i P.

Konstruksjon av paralleller gjennom punkt

Konstruksjon av parallell gjennom punktet P – metode 2

Konstruksjon av paralleller gjennom punkt

Regel

Oppskrift metode 2

1.
Du har linjen l og et punkt P utenfor linjen.
2.
Konstruer normalen fra P til linjen. Kall krysningspunktet mellom linjen l og normalen for B.
3.
Merk av et punkt A på linjen l.
4.
Konstruer en normal i A.
5.
Mål avstanden fra P til B med passeren.
6.
Uten å endre passeren, setter du passerspissen i A og slå en liten bue som krysser normalen. Kall skjæringspunktet C.
7.
Trekk linjen fra P til C med linjal. Dette er parallellen til l i punktet P.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Konstruksjon av paralleller