House of Math-logo

Sedler


Sedler er den andre formen for penger vi bruker. Sedler er verdt mer enn mynter og brukes derfor ofte til større beløp. Sedlene som finnes er 50-lappen, 100-lappen, 200-lappen, 500-lappen og 1000-lappen.

En 1000-lapp, 500-lapp, 200-lapp, 100-lapp og 50-lapp

På figuren nedenfor ser du noen sammenhenger mellom ulike sedler:

Sammenhenger mellom ulike sedler

Du kan også samle flere mynter, slik at de er verdt like mye som noen av sedlene. Ta en titt på figuren nedenfor.

Sammenhenger mellom ulike sedler og mynter

Nå skal vi se på noen eksempler der vi bruker sedler til å kjøpe varer.

Eksempel 1

En basketball koster 150kr. Hvilke sedler trenger du for å kjøpe ballen?

150kr = 100kr + 50kr

Du trenger altså én 100-lapp og én 50-lapp.

Eksempel 2

En pakke med LEGO koster 50kr. Du betaler med en 100-lapp. Hvor mye penger får du tilbake?

100kr˘50kr = 50kr

Du får altså en 50-lapp tilbake.

Eksempel 3

Et PlayStation-spill koster 650kr Hvilke sedler trenger du for å kjøpe spillet?

650kr = 500kr + 100kr + 50kr

Du trenger altså én 500-lapp, én 100-lapp og én 50-lapp.

Eksempel 4

En sparkesykkel koster 750kr. Du betaler med én 1000-lapp. Hvor mye penger får du tilbake?

1000kr 750kr = 250kr = 200kr + 50kr Du får altså én 200-lapp og én 50-lapp tilbake.

Tenk på dette

Det finnes mange måter å sette sammen sedler på. Du kan for eksempel 700kr ved å ta én 500-lapp og én 200-lapp. Dette kan du også til ved å ta sju 100-lapper. Kan du komme enda en måte å 700kr på?

Her er noen flere alternativer som gir 700 kr:

  • Tre 200-lapper og én 100-lapp.

  • Fire 100-lapper, én 200-lapp og to 50-lapper.

  • Én 500-lapp og fire 50-lapper.

  • Én 500-lapp, én 100-lapp og to 50-lapper.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!