House of Math-logo

Parenteser og tall

Her skal du lære å bruke parenteser i regningen. Vi bruker parenteser når vi ønsker å utføre utregninger i en annen rekkefølge enn MDAS. Det vil si at parentesenes hovedoppgave er å la deg få lov til å utføre pluss og minus før du ganger og deler. Du skal se at vi av og til trenger å få lov til å regne i andre rekkefølger enn MDAS.

Regel

Når du har parenteser i et regnestykke, regner du først ut det som står inni parentesen, som om det var et eget regnestykke. Når du har gjort det, bytter du ut parentesen med svaret du fikk, og regner videre i regnestykket du begynte med.

Før du skal se på sammensatte regnestykker, skal du lære om hvordan parenteser fungerer.

 • Flere tall inni en parentes: Rydd opp inni parentesen:

  (2 + 3) = (5) = 5
 • Et tall ganget med en parentes med tall inni: Rydd opp inni parentesen, gang så sammen:

  3 (4 + 2) = 3 (6) = 18
 • En parentes ganget med en parentes: Rydd opp i hver av parentesene, deretter ganger du sammen tallene:

  (3 + 6) (5 + 1) = (9) (6) = 54
 • Et tall ganget med en parentes ganget med enda en parentes: Rydd opp i hver av parentesene, deretter ganger du sammen tallene:

  2 (4 + 1) (7 + 3) = 2 (5) (10) = 100

Tenk på dette

Hvordan tror du utregningene hadde blitt dersom det ikke var parenteser?

Nå kan du sammenlikne disse punktene med punktene fra over:

 • I dette tilfellet ser du at svarene blir like. Parentesen utgjør ingen forskjell:

  2 + 3 = 5
 • I dette tilfellet ser du at svarene blir ulike, og at parentesene endret regnerekkefølgen:

  3 4 + 2 = 12 + 2 = 1418
 • I dette tilfellet ser du at svarene blir ulike, og at parentesene endret regnerekkefølgen:

  3 + 6 5 + 1 = 3 + 30 + 1 = 3454

  3 + 6 5 + 1 = 3 + 30 + 1 = 3454

 • I dette tilfellet ser du at svarene blir ulike, og at parentesene endret regnerekkefølgen:

  2 4 + 1 7 + 3 = 8 + 7 + 3 = 18100

  2 4 + 1 7 + 3 = 8 + 7 + 3 = 18100

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!