House of Math-logo

Hvordan finne grenseverdier for funksjoner med GeoGebra

Du kan bruke GeoGebra til å regne grenseverdier:

GeoGebra-oppskrift 1

Regn ut grenseverdier

Åpne Algebrafeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.

  • For å regne den vanlige grenseverdien bruker du kommandoen

    Grenseverdi(<Funksjon>, <Tall>).

  • For å regne den venstresidige grenseverdien bruker du kommandoen

    GrenseUnder(<Funksjon>, <Verdi>).

  • For å regne den høyresidige grenseverdien bruker du kommandoen

    GrenseOver(<Funksjon>, <Verdi>).

Utsnitt fra GeoGebra av grenseverdier av funksjonen f(x) = 1/x.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Finne tilnærming av momentan vekstfart med GeoGebra
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan derivere i GeoGebra