House of Math-logo

Omdreiningslegeme om x-aksen

Du finner volumet av et omdreiningslegeme som et vanlig integral i GeoGebra.

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn

Integral(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)

i CAS. For <Funksjon> fyller du inn

pi (uttrykket ditt)^2

For <Start> og <Slutt> skriver du verdiene du skal integrere fra og til. Trykk Enter.

Utsnitt fra GeoGebra som viser beregningen av volumet av et omdreiningslegeme

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Areal mellom grafer