House of Math-logo

Hvordan bruke prefikser i GeoGebra

For å bruke prefikser i GeoGebra må du lage dem. Dette kan du gjøre ved å skrive dem inn i Inntastingsfeltet. For eksempel, dersom du vil lage «k» i «kilo» som en verdi skriver du k = 1000 i Inntastingsfeltet.

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne Algebrafeltet og CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn

<navnet på prefikset> = <verdien til prefikset>

i Algebrafeltet og trykk Enter.

3.
Prefikset du har laget finner du nå i Algebrafeltet. Du kan nå bruke dem til beregninger i CAS, ved å skrive bokstaven i stedet for tallet.

Eksempel 1

Tenk at du vil regne ut 32ML 11dL eller 0,02kg + 3500dg

Ved å bruke oppskriften over hjelper GeoGebra deg med å finne svarene automatisk. Her ser du resultatet:

Skjermdump av GeoGebra som viser svarene på utregninger med prefikser

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan regne ut prosent og vekstfaktor med GeoGebra