House of Math-logo

Illustrasjon av vektorsum og -differanse

Du kan bruke GeoGebra til å tegne summer og differanser av vektorer:

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet i GeoGebra icon Vis-menyen.
2.
Lag tre punkter A, B og C.
3.
Bruk verktøyet Vektor GeoGebra icon til å lage vektoren fra A til B, vektoren fra B til C, og vektoren fra A til C.

Fra figuren du nå har laget ser du at AB + BC = AC. Du ser også at AC AB = BC.

Utsnitt fra GeoGebra som viser sum og differanse av vektorer

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Posisjonsvektor
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan teste om vektorer er parallelle med GeoGebra