Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hvilken figur har størst areal?

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte