Areal

House of Math-logo
Level
6/10
Hakemerke

Hvilken figur har størst areal?

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte