Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hva er arealet av vinduet?

Vindu som er 1 m x 1,5 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte