Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hva er arealet av TV-en?

TV som er 1 m x 0,75 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte