Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hva er arealet av bildet?

Bilde (fotografi) som er 2 m x 1,5 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte