Lengde

House of Math-logo
Level
3/10
Hakemerke

Døren er like høy som mannen

Dør og mann
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte