Lengde

House of Math-logo
Level
9/10
Hakemerke

En dør er høyere enn et vindu

Dør og vindu
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte