Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
13/18
Hakemerke

Hvor lang er batteriet?

Batteri med linjal 7 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte