Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
15/18
Hakemerke

Hvor lang er drikkeflasken?

Linjal 0 - 15 cm med mm og drikkeflaske 14,8 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte