Lengde

House of Math-logo
Level
16/18
Hakemerke

Hvor lang er sneglen?

Linjal 0 - 10 cm med mm Linjal og snegle 4,1 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte