House of Math-logo
Mentor-on-Demand > Økonomi
Søylediagram over penger

Økonomi

Bestiller du undervisning med en personlig mentor får du ett eget undervisningsopplegg, tilpasset deg, dine mål og dine behov. Du og mentoren din legger sammen opp en opplæringsplan basert på hva du trenger for å lære best. Undervisningen kan foregå fysisk i de største byene i Norge, eller digitalt fra hvor som helst i verden.

For å sikre størst læringsutbytte anbefaler vi at du jobber kontinuerlig med en mentor over tid. Vi tilbyr også undervisning som forberedelse til tentamen, heldagsprøver og eksamen. Vi tilbyr også undervisning til privatistelever som skal ta opp fag.

House of Math er det leksehjelpsselskapet i Norge med de strengeste kvalifikasjonskravene til mentorenes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse.

Du kan også lese om ulike temaer innen økonomi i oppslagsverket vårt, her.

Vi kan hjelpe deg med temaer som:

 • Økonomisk analyse
 • Bjørnemarked (Bear market)
 • Oksemarked (Bull market)
 • Renter
 • Businessyklus
 • Komparative fortrinn
 • Deflasjon
 • Etterspørselselastisitet
 • Finansmarkeder
 • Økonomisk politikk
 • Bruttonasjonalprodukt (BNP)
 • Vekstrate
 • Inflasjon
 • Keynesiansk økonomi
 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • Oligopol
 • Alternativkostnad
 • Stagflasjon
 • Handelsbarrierer