House of Math-logo
Mentor-on-Demand > Andre fag
Ikon for andre fag

Andre fag

Vi har mentorer som kan hjelpe deg med fagene naturfag, norsk, nynorsk, samfunnsfag, fremmedspråk, rettslære, SAT og GMAT. Vi har også mentorer som kan hjelpe deg med forberedelse til TOEFL og ACT-test.

Mange av mentorene våre har tverrfaglig kompetanse og kan derfor undervise i språk som spansk, russisk, engelsk og tysk.

Mange av våre mentorer har en bred kompetanse og kan undervise i en rekke andre. Har du behov for hjelp i et av fagene som ikke står oppgitt ber vi deg likevel ta kontakt så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.