House of Math-logo

Tette hull

Person som krysser et gap

Er det gjentakende temaer du syntes er vanskelige å mestre? For eksempel at du aldri føler du helt har forstått brøk sier vi at du har et «kunnskapshull». Det vil si at det er et tema eller område i pensum du ikke mestrer. I matte bygger mange av temaene på hverandre. Dersom du har kunnskapshull, blir det vanskelig å komme videre. Det kan sammenliknes med å bygge et tårn av klosser. Dersom du mangler klosser i bunnen eller midt i tårnet blir det vanskelig å bygge videre.

For å mestre matte er det derfor nødvendig at du tetter disse kunnskapshullene. Bruk gjerne quizen som ligger på dashbordet til å teste hva du egentlig kan. Dersom du vet hvilket tema du strever med kan du lese gjennom oppslagsverket og jobbe deg gjennom quests.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips