House of Math-logo

Assosiasjoner

Forsøk å koble teorien du leser opp mot hendelser, sanger eller mennesker. På denne måten er det lettere å huske dem. Jeg kaller dette for hukommelsesknagger. Når du tar utgangspunkt i noe du allerede kan og «henger» ny kunnskap på dette, husker du det lettere. 

Noen liker å benytte assosiasjonsteknikker hvor du ser for deg at du går gjennom et hus. Ord du skal huske knytter du så til ulike gjenstander som begynner på samme bokstav som en gjenstand i hver rom i huset. 

Et eksempel på dette er å huske desimaler i π=3.14159265359\pi = 3.14159265359\ldots

Huset hadde 1 gang hvor det var 4 par sko, 1 hatt og 5 jakker. På gulvet var det 92 fliser med 65 prikker. Jeg gikk videre inn til kontoret som var bak den 3. døren. Der inne hang det 5 diplomer og 9 medaljer på veggen.

1 gang med 4 par sko, 1 hatt, 5 jakker, 92 fliser med 65 prikker

Andre husker lettere ting når noe det settes sammen til en regle, et rim eller en forkortelse. Et eksempel på dette er hvordan å gange sammen to parenteser: Indre, ytre, først, sist:

(a+b)(c+d)=bc+ad+ac+bd(a+b)(c+d)=bc+ad+ac+bd
  • Indre: bb og cc er de indre bokstavene fordi de er i midten av utrykket. 
  • Ytre: aa og dd er de ytre bokstavene fordi de er bokstavene som står på hver sin ytterkant.
  • Først: aa og cc er de første bokstavene i hver parentes.
  • Sist: bb og dd er de siste bokstavene i hver parentes.
Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips